Montažne kuće Breza

Montažna kuća Tip 127
49
Montažna kuća Tip 127
Golija Tip 30
51
Golija Tip 30
Montažna kuća Tip 105
46
Montažna kuća Tip 105
Brvnara "Breza" 3
56
Brvnara "Breza" 3
Montažna kuća Tip 81
42
Montažna kuća Tip 81
Montažna kuća Tip 59
38
Montažna kuća Tip 59
Montažna kuća Tip 117
48
Montažna kuća Tip 117
Montažna kuća Tip 77
41
Montažna kuća Tip 77
Montažna kuća Tip 101
45
Montažna kuća Tip 101
Montažna kuća Tip 40
33
Montažna kuća Tip 40

Home

Gradnja kuće

Gradnja kuće je važan korak u životu svakog pojedinca. Kako biste sebi olakšali gradnju predlažemo Vam kao optimalno rešenje gradnju niskoenergetske montažne kuće.

Gradnjom niskoenergetskih montažnih kuća štedite vreme i novac, jer gradnju od projekta do krova prepuštate stručnom timu, a ulaganjem u izolaciju kuće smanjujete troškove grejanja i hlađenja.

Kako bismo Vam približili postupak gradnje niskoenergetske montažne kuće dali smo detaljan opis radnji od kupovine do primopredaje kuće, a u delu Tehnologija gradnje smo dali pojašnjenja načina gradnje niskoenergetskih montažnih kuća.

Namera nam je da što više približimo budućim graditeljima koncept niskoenergetske gradnje, pa smo u ovom delu dali pojašnjenja šta su niskoenergetske kuće, napravili poređenje utroška energije u niskoenergetskim montažnim kućama i klasično građenim kućama.

Kod niskoenergetskih montažnih kuća postavljaju se stalno pitanja o otpornosti na požar i potres, kao i pitanje trajnosti kuća, stoga smo se potrudili da na stručan i kvalitetan način damo pojašnjenja o tome.

Kako uvek ima pitanja vezanih za projektovanje i gradnju, koje nismo obuhvatili u okviru naših obrazloženja, napravili smo poglavlje najčešća pitanja koje će verovatno biti zanimljivo investitorima, pa će se proširivati kako budu pristizali zanimljiva pitanja.