Montažne kuće Breza

Montažna kuća Tip 105
46
Montažna kuća Tip 105
Montažna kuća Tip 44 B
35
Montažna kuća Tip 44 B
Montažna kuća Tip 127
49
Montažna kuća Tip 127
Golija Tip 64
53
Golija Tip 64
Golija Tip 40
52
Golija Tip 40
Montažna kuća Tip 52
36
Montažna kuća Tip 52
Montažna kuća Tip 81
42
Montažna kuća Tip 81
Montažna kuća Tip 66
39
Montažna kuća Tip 66
Brvnara "Breza" 1
54
Brvnara "Breza" 1
Montažna kuća Tip 35
31
Montažna kuća Tip 35

Home

Gradnja kuće

Gradnja kuće je važan korak u životu svakog pojedinca. Kako biste sebi olakšali gradnju predlažemo Vam kao optimalno rešenje gradnju niskoenergetske montažne kuće.

Gradnjom niskoenergetskih montažnih kuća štedite vreme i novac, jer gradnju od projekta do krova prepuštate stručnom timu, a ulaganjem u izolaciju kuće smanjujete troškove grejanja i hlađenja.

Kako bismo Vam približili postupak gradnje niskoenergetske montažne kuće dali smo detaljan opis radnji od kupovine do primopredaje kuće, a u delu Tehnologija gradnje smo dali pojašnjenja načina gradnje niskoenergetskih montažnih kuća.

Namera nam je da što više približimo budućim graditeljima koncept niskoenergetske gradnje, pa smo u ovom delu dali pojašnjenja šta su niskoenergetske kuće, napravili poređenje utroška energije u niskoenergetskim montažnim kućama i klasično građenim kućama.

Kod niskoenergetskih montažnih kuća postavljaju se stalno pitanja o otpornosti na požar i potres, kao i pitanje trajnosti kuća, stoga smo se potrudili da na stručan i kvalitetan način damo pojašnjenja o tome.

Kako uvek ima pitanja vezanih za projektovanje i gradnju, koje nismo obuhvatili u okviru naših obrazloženja, napravili smo poglavlje najčešća pitanja koje će verovatno biti zanimljivo investitorima, pa će se proširivati kako budu pristizali zanimljiva pitanja.