Montažne kuće Breza

Montažna kuća Tip 30
29
Montažna kuća Tip 30
Montažna kuća Tip 35
31
Montažna kuća Tip 35
Montažna kuća Tip 44 A
34
Montažna kuća Tip 44 A
Golija Tip 30
51
Golija Tip 30
Montažna kuća Tip 36
32
Montažna kuća Tip 36
Montažna kuća Tip 101
45
Montažna kuća Tip 101
Montažna kuća Tip 135
50
Montažna kuća Tip 135
Montažna kuća Tip 90
44
Montažna kuća Tip 90
Montažna kuća Tip 110
47
Montažna kuća Tip 110
Montažna kuća Tip 40
33
Montažna kuća Tip 40

Home

Drvene kuće

Drvene kuće | presek zida

Drvene kuće | presek zida

Drvene kuće se također grade po sistemu montažnih kuća, samo su spoljašne strane obložene drvetom umesto fasadom, a unutrasnjost moze biti od drveta ili gipsanih ploča.